Shijaku shpk eshte themeluar si shoqeri me vendim gjykate te Rrethit te Tiranes nr.10874,dt 22/05/1995 me nr: NIPTI  J64102272V.

Aktiviteti kryesor i  kompanise Shijaku Shpk ka qene tregetimi i materialeve te ndertimit dhe mallrave industriale e ushqimore .Orientimi i aktivitetit ne tregetimin  e artikujve , per te cilet kerkesa e tregut ka qene dhe mbetet gjithmone e madhe, sidomos per vendet ne zhvillim si Shqiperia, qe ka qene hovi i suksesit te kompanise tone. Qe ne fillimin  e aktivitetit ,drejtuesit te kompanise paten nje vision te qarte per ekonomine e tregut dhe duke shfrytezuar potencialin e tregut, persa i perket kerkeses per keto dy grupe artikujsh, arritem qe te pozicionojme kompanine nder me te suksesshmet ne zonen e veriut te Shqiperise.

Fillimet e suksesit te kompanise i dhane hov te ri zhvillimit, dhe ne vitin 1996 na lindi nevoja   te nise tregetine me vendet  e  rajonit, kryesisht  ato fqinje,ne formen  e importit te mallrave nga keto vende, si ngarkesave te mallrave me anije nga Italia dhe me kamione nga Greqia.

Nje hov te ri pati dhe ne zhvillimin e tregetise te mallrave te nderitmit ,ku piku i zhvillimit ariti nga viti 2002.Ku kompania Shijaku ndermori nje vendim te rendesishem dhe mjaft efikas per  ndertimin e nje fabrike prodhimi te tullave ne Fushe Kruje.Ku sot ne e quajme Lider ne prodhimin e tulles .Ne perputhje me qellimin e ketij zhvillimi Shijaku , se bashku me ortakun e tij, themeluan  kompanine “Milis Brick Sh.a” ne vitin 2004 dhe se bashku kane ndertuar fabriken e pare te tullave private ne Shqipëri, investim i cili përfundoi në Tetor të vitit 2007, ku teknologjia e saj është mjaft moderne dhe bashkëkohore.

Milis Brick Sh.AFabrika e  tullave qeramike industriale MILIS BRICK Sh.a e ndertuar në Fushë Krujë ,20 km larg Tiranës u projektua dhe u realizua 100% vetëm nga dy aksionerët shqiptar Zef Shtjefni dhe Shpëtim Shijaku, qe të dy me përvoje 15 vjeçare në fushen e prodhimit dhe tregetimit te materialeve te ndertimit ne Shqiperi. Ndërtimi i fabrikes filloi me 15 Korrik  2005 ne kodren e thate te Dervenit, 1 km ne veri  te Fushe-Krujes dhe perfundoi me 15 Tetor 2007. U vendos, pikerisht aty ku ndodheshin argjilat, lenda e pare me e mire ne vend.

Per nje prodhim sa me cilesor te tulles u bene studime gjeologjike dhe shpimet perkatese per shtresat argjilore dhe ketu u vendos ndertimi i saj .Teknologjia e fabrikes eshte italiane e viteve 1996-2000, perjashtuar te gjitha ndertesat ,furren ,tharjen, dhe te gjitha impiantet elektrike qe i perkasin te gjitha nje teknologjie te re moderne sipas standarteve bashkekohore. Në Udine te Italise nga u ble edhe emri quhej Fornasila por ketu u quajt Milis Brick ose ne shqip “Tulla Milis”.
Kompania Milis Brik është mjaft e perhapur dhe nga ana e marketingut ku gjithashtu nje pjesë e konsiderueshme e prodhimit tregtohet në Kosovë.